sakupljač slova

SAKUPLJAČ SLOVA

Nada Arsenov
Dragi naši čitaoci početnici,

Ovo je priča o slovima u 30 epizoda, o tome kako se desilo nekoliko zgoda, recimo, na nekoj gozbi prejela se Roda, i o zaljubljenom Džinu kog ne zanima moda.

Smejaćete se ljutitoj Lami koja je znala da pljune u supu i Ćuranu kog Tetreb odalami i na pod diskoteke baci kō krpu.
Naučićete da je pogrešno poseći stablo i ostaviti ptice bez stana.

– A šta je sa slovima? – pitate se uglas složno. Savladaćete i njih, ne strahujte bezrazložno, uz ovu knjigu, to je samo pitanje dana!
Pošalji