šah šta treba znati o završnici

ŠAH - ŠTA TREBA ZNATI O ZAVRŠNICI

J.Lj.Averbah
Pošalji