šah šah kao nauka, stvaralaštvo i majstorstvo

ŠAH - ŠAH KAO NAUKA, STVARALAŠTVO I MAJSTORSTVO

B.A.Zlotnik
Pošalji