šah david janovski

ŠAH - DAVID JANOVSKI

D.G.Pliceski, S.B.Voronkov
Knjiga "David Janovski" o najpopularnijem velemajstour svoga doba. Blistava kombinatorik sa neustrašiovošću i artizmom u igri, doneli su Davidu Janovskom veliku popularnost. Namenjena je kvalifikovanim šahistima.
Pošalji