sabrana dela petra ii petrovića njegoša i vii

SABRANA DELA PETRA II PETROVIĆA NJEGOŠA I-VII

Petar Ii Petrović Njegoš
Najpotpunije izdanje Njegoševih dela u sedam tomova: "Svobodijada", "Glas kamenštaka", "Ogledalo srpsko", "Luča mikrokozma", "Lažni car Šćepana Malog" i "Gorski vijenac" i "Proza; Izabrana pisma; Iz bilježnice; Prevodi"
Pošalji