sabori raskola srpski crkveno narodni sabori u habzburškoj monarhiji 1861 1914

SABORI RASKOLA : SRPSKI CRKVENO-NARODNI SABORI U HABZBURŠKOJ MONARHIJI 1861-1914.

Goran Vasin
Monografija doc. dr Gorana Vasina, Sabori raskola, Srpski crkveno-narodni sabori u Habzburškoj monarhiji 1861-1914, predstavlja krucijalan iskorak u poznavanju istorije srpskih crkvenih i svetovnih elita u Dvojnoj monarhiji u drugoj polovini 19. veka i početkom 20. veka. Vasin je detaljno, pomno i minuciozno analizira dešavanja na najvažnijoj instituciji Srba u Habzburškoj monarhiji, ali i mnogo šire, uticaje koji su dolazili iz Kneževine/ Kraljevine Srbije, kao i uticaje borbe za crkveno-školsku autonomiju na formiranje crkvenih i prosvetnih institucija u Bosni i Hercegovini posle 1878. godine.
Pošalji