sa silama nemerljivim ljudi govore

SA SILAMA NEMERLJIVIM ; LJUDI GOVORE

Rastko Petrović
Rastko Petrović jedan je od najznačajnijih srpskih pisaca 20. veka, a njegov književni opus čini samu osnovu modernih ideja i oblikotvornih tendencija. "Sa silama nemerljivim" i "Ljudi govore" su dva dela koja predstavljaju vrhunac stvaralaštva ovog autora.

"Sa silama nemerljivim" (1927) je kratki lirski roman koji predstavlja zaokret u stvaralaštvu Rastka Petrovića. Do ovog romana pisac egzistencijalne probleme posmatra sa stanovišta telesnog, fiziološkog i biološkog, da bi sada ovim problemima dao metafizičku i filozofsku osnovu.
"Ljudi govore" (1931) smatra se vrhuncem stvaralaštva Rastka Petrovića: ujedno je i veoma zanimljiv putopis, i autopoetički i avangardni programski tekst. Kako je roman u celosti dat kroz dijalog, govor postaje formula narativnog postupka. Kroz lak svakodnevni razgovor stanovnika malog jezerskog ostrva roman skoro neprimetno donosi duboku tragiku ljudskog postojanja.

Pošalji