sa pesnicima novi ogledi o savremenom srpskom pesništvu

SA PESNICIMA: NOVI OGLEDI O SAVREMENOM SRPSKOM PESNIŠTVU

Marko Paovica
"Sa pesnicima: novi ogledi o savremenom srpskom pesništvu" Marka Popovića knjiga je o detaljnom razmatranju novijih zbirki pesama, kao i o životima, motivima i opredeljenjima umetnika.

Novi ogledi o savremenom srpskom pesništvu.

Istrajni tumač savremene srpske poezije, Marko Paovica u novoj knjizi razmatra novije zbirke ? postupke i poetike živih autora, osvetljavajući iznutra, i estetski i književno-teorijski, sa poznavanjem prethodne recepcije ? motive i opredeljenja, pa samim tim i domete pesnika kao što su: Matija Bećković, Petar Cvetković, Slobodan Rakitić, Rajko Petrov Nogo, Zlata Kocić, Miroslav Maksimović, Mirko Magarašević, Gojko Đogo, Bratislav Milanović i drugi.

Pošalji