novo
sa avale pogled

SA AVALE POGLED

Milosav Tešić
Podelite:
U srpsku književnost akademik Milosav Tešić (1947) je ušao kao gotov pesnik, zbirkom "Kupinovo" (1986) i odmah prepoznat kao nov i osoben pesnički glas, duboko vezan za srpsku istoriju, kulturu i tradiciju.
Pošalji