s mora i sa suva

S MORA I SA SUVA

Milan Morski Jovanović
Delo S mora i sa suva Milana Jovanovića Morskog prvi put je objavljeno 1892. godine. Pored opisa predela, bogato je pričama o ljudima koje je sretao na svojim putovanjima.

Delo S mora i sa suva Milana Jovanovića Morskog prvi put je objavljeno 1892. godine. Pored opisa predela, bogato je pričama o ljudima koje je sretao na svojim putovanjima. U nekim krajevima bliže upoznaje pojedince, saznaje za njihovu tešku životnu sudbinu, te su prisutne i potresne epizode u ovom putopisu. Sedam naslovljenih poglavlja sadrži različite zanimljivosti sa Bosfora, iz Palestine, Istanbula, Smirne i drugih mesta, pa čitaocu ne preostaje drugo osim da uživa čitajući.

Sadržaj

Na silu hadžija
Golub na streji
Silna reč
Cherchez la femme
Pokrštenica
Krvava rabota
Maćeha

Pošalji