rusofobija

RUSOFOBIJA

Đulijeto Kjeza
Podelite:
...Fenomen rusofobije je vidljiva konstanta politike Zapada prema Rusiji, od prve polovine XIX veka do danas. Njeni akteri su različite generacije političkih Evropljana:od deklarisanih liberala i klasičnih konzervativaca, pa sve doekstremnih levičara. Uporedo s invazijom spolja, rusofobija se dramatično širila unutar same Rusije, pre svega u jednom delu vladajuće i intelektualne elite koja se, nedovoljno svesna takve uloge i danas nalazi na izdajničkom zadatku konačnog uništenja ruskog naroda, ruske kulture i ruske države.
Pošalji