ruski priručnik za konverzaciju ee

RUSKI - PRIRUČNIK ZA KONVERZACIJU EE

grupa autora

Ovaj priručnik će vam omogućiti da se sporazumete u svakodnevnim situacijama prilikom putovanja i pri komunikaciji sa strancima. Akcenat se stavlja na praktičnu aktivnu komunikaciju, preglednost i jednostavnu orijentaciju u tekstu.

Pošalji