ruševica selo na kordunu
1.200 rsd1.500 rsd
Ušteda 300 rsd (20%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

RUŠEVICA : SELO NA KORDUNU

Lazo M. Pekeč
Podelite:
„Autor se potrudio da Ruševicu tretira kao dio cjelokupnog srpskog nacionalnog korpusa na prostoru današnje Hrvatske, sa težištem na regiji Korduna, čime je dao značajan doprinos, bar u jednom segmentu, iz historije postojanja i bitisanja srpskog naroda u Austrougarskoj monarhiji kroz vijekove. Mada je najveći dio rada posvećen tragičnoj sudbini srpskog naroda u 20. stoljeću, odnosno u vrijeme stvaranja hrvatske države (NDH i RH) on pri tom ne zaobilazi i ne zapostavlja pripadnike druge dvije etničke zajednice koje žive u Ruševici (Hrvate i Rome).
Pošalji