rukopis

RUKOPIS

Blagoje Baković
Blagoje Baković je četiri decenije prisutan pesnik – liričar raskošnog dara i tematskog dijapazona – od ličnih, ljubavnih, patriotskih do misaonih i metafizičkih tema. Prijemčiv čitaocima, osvojio je publiku širom srpskih zemalja. Svaka njegova pesma je autoportret pesnika i profil senzibilnog čoveka koga krasi senzibilnost morala i vere.
Pošalji