ruka, boja, hram

RUKA, BOJA, HRAM

Mileta Prodanović, Svetlana Pejić
Možda se i mahinalno osvrćete, gledate levo-desno, krajem oka osmatrategornje uglove prostorije u kojoj se nalazite. U svakom slučaju, mada smo seveć uveliko svikli da nas kamere odasvud prate – naslov beleške izaziva nelagodnost.A šta bi bilo da je naziv glasio: “Bog sve vidi”? Verujem da tadamnogi ne bi ni čitali ove redove. Neko bi odmahnuo rukom, neko bi se nasmejao...Jer, u našoj svesti, u našim životima, božje svevideće oko zamenjenoje “svevidećim očicama”, hiljadama i hiljadama mehaničkih napravakoje zujkaju, vrte se u svim pravcima, pilje, motre... Drugačije rečeno, čovekje pitanje savesti prepustio tehnologiji.
Pošalji