romansa sa senkom

ROMANSA SA SENKOM

Koni Zvajg, Stiv Volf
Mračna pećina nesvesnog u svakom od nas čuva naša zabranjena osećanja, tajne želje, stvaralačke impulse. Vremenom te mračne „sile“ počinju da žive vlastitim životom, obrazujući lik koji tek intuitivno prepoznajemo: Senku. Ona je poput nevidljivog blizanca, stranca koji se nalazi u nama, a opet nije mi. Kada je na delu u sferi javnog života, vidimo kako se naše vođe, poput heroja-razbojnika, s božanskih visina srozavaju u skandal i sramotu. U običnom, svakodnevnom životu, osećamo kako nas preplavljaju gnev, opsesija i sram ili kako postajemo žrtvom autodestruktivnih laži, zavisnosti ili depresije.
Pošalji