robert, lujka i kristalni kovčeg aleksandra velikog

ROBERT, LUJKA I KRISTALNI KOVČEG ALEKSANDRA VELIKOG

Veroslav Rančić
Robert, Lujka i kristalni kovčeg Aleksandra Velikog je hrabar i očaravajuć roman Veroslava Rančića o templarima, tajnama i misterijama relikvija.

Kroz dve paralelne radnje romana koje su, naravno, usko povezane i prožimaju se (prva - u kojoj u XIII veku, tačnije 1229.

Pošalji