ribe u bunaru

RIBE U BUNARU

Refik Ličina
Predrag Ličina je pisac poreklom iz Crne Gore, a koji od 1994. živi u Švedskoj. RIBE U BUNARU je njegova nova zbirka priča na granici flash fictiona, sa radnjom smeštenom u Sandžaku i Novom Pazaru - "gde se mešaju uticaji srpskog, crnogorskog, bosanskog, turskog i arapskog jezičkog idioma, dajući neverovatno bogat melanž"

Ribe u bunaru su svedočanstvo o tome kako jedan grad na uverljiv način postaje književni univerzum beskrajnih značenja.
Vladimir Arsenić

Pošalji