riba u vodi memoari

RIBA U VODI – MEMOARI

Mario Vargas Ljosa
Riba u vodi, u naizmeničnim poglavljima, obuhvata sećanja na dve presudne etape u životu Marija Vargasa Ljose: sa jedne strane, onu koja počinje krajem 1946, perioda njegovog detinjstva kada mu je rečeno da mu otac nije umro, već da se razveo od njegove majke i kada ga je upoznao, do 1958. godine, u kojoj mladi pisac napušta Peru i odlazi u Evropu; sa druge strane, predsedničku kampanju u Peruu koja se, posle njegovog poraza od Fuhimorija na izborima u drugom krugu, završava 13. juna 1990, drugim putovanjem u Evropu koje, kao i ranije, treba da označi drugi period u životu autora u kojem književnost ponovo „zauzima središnje mesto“.
Pošalji