rezilijentnost knjiga o hrastu i trsci iz ugla psihologa

REZILIJENTNOST : KNJIGA O HRASTU I TRSCI IZ UGLA PSIHOLOGA

Tijana Mandić
Tijana Mandić vidi psihološku rezilijentnost kao sposobnost da se izađe na kraj sa krizom ili da se efikasno povrati u stanje prethodne ravnoteže. Ovo je knjiga koja će vas upoznati sa novom stvarnošću u kojoj živimo.

Autorka nam daje slikovitu definiciju ovog neobičnog pojma - REZILIJENTNOST, posredno se osvrćući na La Fontenovu basnu "O hrastu i trsci". Služeći se ovom metaforom, ona ističe da je "suština ipak u tom ispravljanju trske kada oluja prođe".

Ova studija se pojavljuje u pravom trenutku za otvaranje teme otpornosti na stres i psihopatološke uticaje, u vreme kada se čitava planeta suočava sa brojnim strahovima i neizvesnošću. Publikacija Tijane Mandić pruža podršku, artikulaciju i konkretno upotrebljive tehnike za jačanje da bi krajnji cilj bio što bezbolniji prolazak kroz krizu.

Pošalji