renesansna filozofija

RENESANSNA FILOZOFIJA

Ratko Nešković
Istraživanja u knizi Sredonjovekovna filozofija su pokazala da srednjovekovlje nije moglo da se svede na padovanski aristotelizam, firentinski platonizam ili pariski sholasticizam, odnosno na Zapad Zapada, nego je to bilo jedno široko, raznovrsno i protivrečno misaono kretanje koje se odvijalo između Damaska, na jugu, i dalekih prostora Irske u čijim manastirima se izučavao grčki jezik i prevodila dela svetih otaca sa istočnohrišćanskih prostora. Istraživanja u ovoj knjizi pokazuju da je i renesansa prostorno nesvodiva.
Pošalji