religija i društvo u evropi sekularizacija u xix i xx veku 1789 2000, rene remon

RELIGIJA I DRUŠTVO U EVROPI. SEKULARIZACIJA U XIX I XX VEKU 1789- 2000, RENE REMON

Rene Remon
Odnosi između religije i društva predstavljaju bitno poglavlje evropske istorije: malo koje pitanje zauzimalo je tako značajno mesto u ideološkim kontroverzama i političkim sučeljavanjima. To je takođe i polje radikalnih promena koje su nastupile sa prelaskom sa sakralnog na sekularno društvo. Ova knjiga prati tok te, dva veka duge evolucije u okvirima Evrope. Ova duga istorija, pokrivajući čitav kontinent, ukazuje na neočekivana poklapanja i kao da skicira model odnosa religije i društva svojstven Evropi.
Pošalji