regenta

REGENTA

Leopoldo Alas Klarin
Krajem XIX veka, paralelno sa “modernizmom”, kosmopolitskim pokretom koji je španskoj književnosti doneo puno novina na polju forme, stila i jezika, kombinujući elemente simbolizma i duh kosmopolitizma, rađa se čisto španski pokret - ideologija takozvane “generacije 98”, uslovljen istorijskim prilikama na iberijskom poluostrvu, koji u svojoj biti predstavlja pokušaj ideološko-nacionalne reforme. U Španiji nastaje novi senzibilitet koji se bavi sitnim detaljima, povlačenjem u sebe i kritičkim stavom prema takozvanom “španskom problemu”. Jedan od preteča “generacije 98” bio je Leopoldo Alas “Klarin”, profesor prava na univerzitetu u Ovijedu..
Pošalji