novo
rečnik biznisa i ekonomije

REČNIK BIZNISA I EKONOMIJE

Branko Ž. Ljutić
ENGLESKO-SRPSKI I SRPSKO-ENGLESKI REČNIK SA VIŠE OD 4600 TERMINA!

Opsežan, autoritativan i praktični rečnik vam pomaže da razumete i shvatite značenje više od 4600 uobičajenih termina i sve više visoko standardizovanih termina u savremenom poslovanju. Pokriva brojne oblasti modernog poslovanja, menadžmenta i ekonomije (marketing, organizaciono ponašanje, poslovnu strategiju, finansijsko odlučivanje, pravo i poreze, suzbijanje pranja novca, ekologiju, korporativno upravljanje i korporativnu društvenu odgovornost, bankarstvo, finansije, fiskalnu ekonomiju…).

Rečnik je napisan sa naglaskom na brzom shvatanju konteksta bez upotrebe tehnički nepotrebnog žargona. Svaki termin je detaljno i obuhvatno objašnjen sa ciljem razumevanja kontekstualnog značenja i upotrebe u praksi. Zasnovan je na uobičajenoj upotrebi koju praktikuju profesionalci ovih oblasti u svetu, posebno u SAD, i zemljama koje se ugledaju i slede takvu praksu i regulativu.

Rečnik predstavlja rezultat višedecenijskog rada autora. Zasnovan je na pitanjima i povratnim informacijama, izvornoj literaturi i regulativi, odnosno aspektima usaglašenosti u praksi vodećih regulatornih sistema u oblastima biznisa i ekonomije.

Rečnik je koristan za nove pripadnike profesije u biznisu, finansijama, bankarstvu, računovodstvu i reviziji. Uključuje najpopularnije termine koje koriste investitori i preduzetnici. Pokriva i terminologiju koja je uvedena u tekućoj finansijskoj krizi. Sa abecednim redom omogućava brzo i lako pronalaženje onoga što tražite.


„Ovaj rečnik treba da se nalazi u svakoj ličnoj i kancelarijskoj biblioteci! Bilo da ste laik ili neko ko radi u različitim oblastima, ovo je nezaobilazna referentna knjiga koju imate na dohvat ruke. Ne samo da definiše specifične reči i fraze, već i jasno objašnjava koncepte koji stoje iza njih. U današnjem užurbanom svetu koji se stalno menja, globalnim tržištima koja divlje fluktuiraju i sve kreativnijim finansijskim instrumentima, ovaj fundamentalni naslov zaslužuje da se nađe u vašoj biblioteci!“
— Paul Thompson, direktor, Evropska federacija računovođa i revizora za MSP, Brisel, Belgija


Koje oblasti pokriva rečnik?

Biznisa i mendžmenta
Pruža sveobuhvatan pregled pojmova koji se koriste u svakodnevnom poslovanju svih struktura u kompaniji.

Ekonomije
Pokriva termine koji se koriste u oblastima mikro, makro, menadžerske ekonomije i drugih oblasti.

Računovodstva i revizije
Pruža široku pokrivenost svih oblasti računovodstva, od finansijskog i upravljačkog računovodstva, preko oporezivanja i revizije, do računovodstvenih tela i institucija.

Pošalji