recke smrti

RECKE SMRTI

Veronika Rot
Na planeti na kojoj su nasilje i osveta pravilo, u galaksiji u kojoj su neki favorizovani samo zbog sudbine koja im je pisana ? svaki čovek razvija svoj strujodar, jedinstvenu moć datu da oblikuje svačiju budućnost. I mada većina ima neku korist od svog strujodara, Akos i Sajra nisu te sreće ? njihov dar čini ih ranjivim i podložnim tuđoj kontroli. Sajra je sestra okrutnog tiranina koji vlada narodom Šoteta. Akos je iz naroda miroljubivih Tuvanaca, a njegova odanost porodici je bezgranična. Sajrin strujodar zadaje joj bol dajući joj istovremeno i moć ? koju njen brat koristi da bi mučio svoje neprijatelje.
Pošalji