razvojna psihopatologija, gordana vulević
1.056 rsd1.320 rsd
Ušteda 264 rsd (20%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

RAZVOJNA PSIHOPATOLOGIJA, GORDANA VULEVIĆ

Gordana Vulević
Podelite:
U knjizi Razvojna psihopatologija Gordana Vulević izlaže osobenosti i razvoj simboličke reprezentacije, kao i njene sudbine kod različitih psihopatoloških kategorija (neuroza, granične organizacije ličnosti, shizofrenije) imajući u vidu semiologiju i lingvistiku (kako De Sosirov i Jakobsonov strukturalizam, tako i lingvističke teorije koje su se bavile pitanjem usmenog govora), te savremene psihoanalitičke teorije i razvojnu neurologiju. U ovoj studiji su, iz perspektive savremene psihoanalize, sagledani i neki i danas relevantni teorijski koncepti klasične Frojdove teorije i teorije objektnih odnosa: formiranje rodnog identiteta, klasično i savremeno shvatanje psihodinamike psi­hoza, kritički se preispituje psihoanalitički pristup Sofoklovom Edipu kao i problem odnosa između psihoanalize i književnosti.
Pošalji

RAZVOJNA PSIHOPATOLOGIJA, GORDANA VULEVIĆOd istog autora