razvoj i zaštita ljudskih resursa u preduzeću
743 rsd825 rsd
Ušteda 82 rsd (10%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

RAZVOJ I ZAŠTITA LJUDSKIH RESURSA U PREDUZEĆU

Mira Lakićević
Podelite:
Monografija Razvoj i zaštita ljudskih resursa u preduzeću ima za cilj da prezentuje savremenu viziju, misiju i ciljeve inoviranog pristupa razvoju i zaštiti ljudskih resursa u preduzeću sa aspekta socijalne funkcije preduzeća i posebno mesta i uloge profesije socijalnih radnika angažovanih u preduzećima, kako privrednim tako i u oblasti vanprivrede. Aktuelni i radikalno promenjeni uslovi privređivanja u naglašenom tržišnom sistemu i konceptu društveno-ekonomskih i socijalnih odnosa, uslovili su potrebu redefinisanja uloge, značaj, statusa i kompetencija ljudskog faktora u preduzeću i odnosa menadžmenta prema zaposlenima.
Pošalji