ratničke države

RATNIČKE DRŽAVE

Jovan I. Deretić, Dragoljub Antić
Podelite:
Posle smrti Aleksandra Velikog nastaju nova carstva, ali se više vekova održavaju tekovine Aleksandrovog pancarstva. Po sličnim obrascima nastaju brojne ratnički orijentisane države i njihovo širenje dovodi do raslojavanja drevnog sveta u verskom, jezičkom i kulturnom smislu. Nove države će vekovima slediti obrasce Aleksandra Velikog, ali će njihov karakter sve više biti zasnovan na ratničkim slojevima, ratovima i vojnoj moći.
Tokom nekoliko vekova će se ratničke države boriti za vojnu, političku i ekonomsku prevlast sa izraženom tendencijom narastanja do nivoa globalnog carstva.
Pošalji