ratničke države

RATNIČKE DRŽAVE

Jovan I. Deretić, Dragoljub Antić
Posle smrti Aleksandra Velikog nastaju nova carstva, ali se više vekova održavaju tekovine Aleksandrovog pancarstva. Po sličnim obrascima nastaju brojne ratnički orijentisane države i njihovo širenje dovodi do raslojavanja drevnog sveta u verskom, jezičkom i kulturnom smislu. Nove države će vekovima slediti obrasce Aleksandra Velikog, ali će njihov karakter sve više biti zasnovan na ratničkim slojevima, ratovima i vojnoj moći.
Tokom nekoliko vekova će se ratničke države boriti za vojnu, političku i ekonomsku prevlast sa izraženom tendencijom narastanja do nivoa globalnog carstva.
Pošalji