rat u miru paravojno nasilje u evropi posle prvog svetskog rata 1918 1923

RAT U MIRU - PARAVOJNO NASILJE U EVROPI POSLE PRVOG SVETSKOG RATA 1918-1923.

Robert Gervart, Džon Horn
Podelite:
Dvanaest evropskih istoričara u knjizi Rat u miru. Paravojno nasilje u Evropi posle Prvog svetskog rata 1918-1923. govore o događajima i procesima koji su izmenili karakter evropske istorije, društva i svakodnevice u XX veku.
Govoreći o Prvom svetskom ratu, njegovim uzrocima i tektonskim posledicama koje je izazvao u modernom evropskom društvu, knjiga Rat u miru je izuzetno uzbudljivo svedočanstvo o paravojnom nasilju koje je u prvim godinama posle Velikog rata zahvatilo Evropu od Skandinavije i Irske, preko Francuske i Italije, do Turske, od Baltika do Balkana, od Rusije i Ukrajine do Mađarske i Austrije.
Zašto kraj Prvog svetskog rata nije Evropi odmah doneo mir?
Pošalji