rat asimetrični ratovi i teorija pravednog rata, priredio petar bojanić

RAT. ASIMETRIČNI RATOVI I TEORIJA PRAVEDNOG RATA, PRIREDIO: PETAR BOJANIĆ

Priredio: Petar Bojanić
Svojom tragičnom i često apsurdnom stranom rat zaista predstavlja težak teorijski izazov. Njegova suština, privremena suspenzija zakonâ koji omogućavaju predvidljivost neophodnu za normalnost života, kao i nepodnošljiva neizvesnost s adržana u njegovom konstitutivnom pravilu, pobedi, lako dovodi do (teorijskog) zamora i želje da se od tog pitanja pobegne i da se ono zataška – ili preinači u borbena sredstva s velikom propagandnom snagom. U naše vreme, nakon završetka Hladnog rata, upravo smo svedoci jednog takvog procesa. On se sastoji u eksploatisanju upravo elemenata asimetrije u navodno ili stvarno novim koncepcijama „asimetričnog rata“.
Pošalji