rasredišteni logos

RASREDIŠTENI LOGOS

Milorad Belančić
U najboljoj tradiciji evropske postmodernističke filozofije autor u ovoj knjizi dovodi u pitanje neke temeljne pretpostavke Moderne i u postmodernističkom ključu analizira neka ključna pitanja savremenog sveta i života. U njoj su sakupljeni raznorodni tekstovi u kojima se propituju same granice mišljenja i problema. Ovo je knjiga postmoderne otvorenosti u deontologizovanom svetu decentriranog logosa. U Rasredištenom logosu je data filozofija koja ispituje granice, pa je u njoj naglasak na pitanju kako se misli umesto šta se misli, koja iskušava ono drugo, simptomalno, što je dato samo u nagoveštaju, što je tek u dolasku, mada nikada ne dolazi do kraja.
Pošalji