raspravno načelo u srpskom parničnom postupku

RASPRAVNO NAČELO U SRPSKOM PARNIČNOM POSTUPKU

Marko S. Knežević
Od Zakona o parničnom postupku iz 2004, a naročito od sadašnjeg Zakona o parničnom postupku, u sudskoj praksi i delu literature je ovladala teza o doslednoj afirmaciji raspravnog načela, odnosno stanovište da sud nema više nikakvu odgovornost u procesu prikupljanja činjenične građe.
Pošalji