raskid

RASKID

Nada Dušanić
Podelite:
Roman „Raskid“ počinje sugestivno intimističkim tonom raskida ljubavne vezanosti, a nastavlja se širom slikom koja obuhvata dešavanja iz devedesetih sa prosevima skrivanih tajni iz Drugog svetskog rata i ide dalje putem raskidanja sa svetom koji su preuzeli ljudi iz rijalitija. Autorka istražuje vezu roman-?lm-život, otud fragmentarna struktura u kojoj kratka poglavlja liče na ?lmske sekvence koje se tek na kraju stapaju u celinu. Prvi ?lm koji Milena i Lehel gledaju zajedno je „Život drugih“, a poslednji je Hjustonov ?lm „Mrtvi“.
Pošalji