rakočevićev radiološki atlas patologije dento maksilofacijalnog regiona

RAKOČEVIĆEV RADIOLOŠKI ATLAS PATOLOGIJE DENTO-MAKSILOFACIJALNOG REGIONA

Aleksa Janović, Svetlana Antić Đurđa Bracanović, Marija Đurić
Atlas u 17 poglavlja obrađuje radiološke manifestacije većine oboljenja zuba i vilica, paranazalnih šupljina i pljuvačnih žlezda, uključujući i detaljnu radiološku anatomiju i artefakte koji se mogu zapaziti na snimcima. Bogato ilustrovan sa preko 1500 radioloških snimaka na 420 strana (dentalnih radiografija, standardnih radiografija, ortopantomografija, CT, MR i ultrazvučnih slika), atlas omogućava brzo prepoznavanje patoloških promena u svakodnevnom kliničkom radu.

Rakočevićev radiološki atlas patologije dento-maksilofacijalnog regiona napisan je sa ciljem da dopuni nedostatak literature koji na našem jeziku postoji u oblasti dento-maksilofacijalne radiologije. Namenjen je studentima stomatologije, doktorima na specijalizaciji iz različitih oblasti stomatologije i medicine, stomatolozima i lekarima koji se bave dijagnostikom i lečenjem oboljenja glave i vrata. Atlas u 17 poglavlja obrađuje radiološke manifestacije većine oboljenja zuba i vilica, paranazalnih šupljina i pljuvačnih žlezda, uključujući i detaljnu radiološku anatomiju i artefakte koji se mogu zapaziti na snimcima. Bogato ilustrovan sa preko 1500 radioloških snimaka na 420 strana (dentalnih radiografija, standardnih radiografija, ortopantomografija, CT, MR i ultrazvučnih slika), atlas omogućava brzo prepoznavanje patoloških promena u svakodnevnom kliničkom radu.

Pošalji