rajko od rasine pripovetka s kraja xvii veka

RAJKO OD RASINE : PRIPOVETKA S KRAJA XVII VEKA

Čedomilj Mijatović
U svom romanu, Rajko od Rasine : pripovetka s kraja XVII veka, autor Čedomilj Mijatović, prikazuje jednu zanimljivu priču o čuvenom Rajku, župskom junaku koji spasava mađarsku groficu Margitu turskog ropstva i vraća je u njenu zemlju.

Rajko od Rasine je roman o čuvenom župskom junaku, roman koji izlazi pred sam kraj epohe realizma, ali teško da se po mnogo čemu može povezati sa njom. Mijatović u romanu prikazuje jednu zanimljivu priču o čuvenom Rajku, hrišćaninu, pravoslavcu, koji spasava mađarsku groficu Margitu turskog ropstva i vraća je u njenu zemlju. Roman se po izvesnim karakteristikama može povezati sa pikarskim romanima, ali i sa našom epikom, pri čemu je junak idealizovan, i kao takav ne podleže nikakvim iskušenjima. Međutim, da li se to odnosi i na ljubavna iskušenja, u vidu grofice, Mijatović nam otkriva tek na poslednjim stranicama svog romana.

Pošalji