radno pravo sa elementima socijalnog prava
rasprodato

RADNO PRAVO SA ELEMENTIMA SOCIJALNOG PRAVA

Bojan Udarević, Radoje R. Brković
Podelite:

Ovo delo nastalo je kao rezultat višegodišnjeg pedagoškog i naučno-istraživačkog rada autora na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, sa željom da čitaocima približi materiju radnog prava.
Knjiga na jedinstven način izlaže sistematiku radnih odnosa. U prvom delu izložena su opšta pitanja radnog prava. Potom se obrađuje individualno i kolektivno radno pravo i na kraju elementi socijalnog prava.
Udžbenik je usklađen sa brojnim promenama u radnom zakonodavstvu u Republici Srbiji.

Pošalji