radno pravo (priručnk za polaganje pravosudnog ispita knjiga 11)

RADNO PRAVO (PRIRUČNK ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA - KNJIGA 11)

Borivoje Šunderić, Ljubinka Kovačević
Budući da je odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu od 2014. godine drugačije uređen veći broj radnopravnih instituta, u ovom izdanju Priručnika, koje su napisali profesor dr Borivoje Šunderić i profesor dr Ljubinka Kovačević, opsežno su razmotrene sve izmene i dopune sadržane u toj zakonskoj noveli, a isto vredi i za druge merodavne propise koji su, u međuvremenu, stupili na snagu ili su novelirani.
Pošalji