rad gurđijeva

RAD GURĐIJEVA

Ketlin Riordan Spit
Na sažet i precizan način izlaže detalje života i učenja Gurđijeva. Objašnjene su praktične i teorijske osnove njegovog sistema, dok nas poslednje poglavlje upoznaje sa nastavljačima rada Gurđijeva, učenicima i grupama koje danas na zapadu slede njegovo učenje uz mnoštvo dijagrama, crteža i fotografija.
Pošalji