racionalni izbor i demokratija

RACIONALNI IZBOR I DEMOKRATIJA

Ivan Mladenović
Podelite:
Savremena teorija racionalnog izbora, koja predstavlja domninanti prsitup u društvenim naukama, ukazala je na čitav niz paradoksa koji se nalaze u središtu zasnivanja demokratije. Da li je, teorijski gledano, demokratija zaista opravdana u meri u kojoj se to pretpostavlja?
Ova knjiga nastala je na osnovu doktorske disertacije koja je pod nazivom "Racionalnost i demokratija" odbranjena 30. 03. 2011. godine, na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
Pošalji