put za jerihon

PUT ZA JERIHON

Saša Stojanović
Istinita romaneskna priča o podvigu Ahmeta Ademovića vojnog trubača srpske vojske u Kumanovskoj bici. Setio se da se, tokom neprijateljskog napada, prerušen u tursku uniformu, neprimećeno prebaci na njihovu stranu i da trubom odsvira znak za povlačenje. Disciplinovani vojnici Turske vardarske armije, zastali su u napadu i okrenuli natrag, a Ahmed se vratio na našu stranu, i zatrubio naredbu za juriš u konačni trijumf i večnotraj slave. Na kraju je skromno obrisao pisak i povajkao se da su mu zbog rata "propale dve svadbe i krštenja!
Pošalji