put svih stvari tao priče

PUT SVIH STVARI: TAO PRIČE

Podelite:
Tokom duge i fascinantne istorije Kine, znatan njen deo obeležen je borbom za prevlast između dva pristupa životu. Prvi, poznat pod imenom konfučijanizam, stavljao je naglasak na razum, tradicionalnu moralnost i strogi poredak. Drugi, taoizam, isticao je intuiciju, mističko poistovećivanje s prirodom i beskonačnost promene. Razumljivo je, otuda, što je prvi svoj izraz pretežno nalazio u filosofiranju i komentarisanju, a drugi u umetnosti, književnosti, poeziji. Sam procvat taoizma i njegove književnosti trajao je bezmalo hiljadu petsto godina, počevši od rođenja Lao Cua (oko 604. godine pre nove ere), koji se smatra ocem taoizma. Iako ne potiče samo od njega, nego je, verovatno, iz pera više autora, Tao Te King je delo koje se može smatrati „biblijom“ taoa. Za sjajno izlaganje njegovog učenja potom zaslužna su dvojica taoističkih velikana: Lao Cu i Čuang Cu! I njihovi radovi obeleženi su „dubokim uvidom i poetskom imaginacijom...
Pošalji