pusto poluostrvo

PUSTO POLUOSTRVO

Milenko Pajović
Podelite:
Stalni popust od 10%.
Poznati satiričar vratio se lirskoj poeziji posle četiri decenije. Gorčina iskustva srpskog Robinzona na početku 21. veka senči stihove gorkog aforističara sa kraja 20. stoleća. Niz antologijskih pesama o dvojnicima koje pesnik prepoznaje u planini, kamenu, moru, maslini...
Pošalji