pusto poluostrvo

PUSTO POLUOSTRVO

Milenko Pajović
Poznati satiričar vratio se lirskoj poeziji posle četiri decenije. Gorčina iskustva srpskog Robinzona na početku 21. veka senči stihove gorkog aforističara sa kraja 20. stoleća. Niz antologijskih pesama o dvojnicima koje pesnik prepoznaje u planini, kamenu, moru, maslini...
Pošalji