purpur balkanskih kraljeva

PURPUR BALKANSKIH KRALJEVA

Hektor Manro
Podelite:
Saki je majstor atmosfere, onog neodredivog osećaja na ivici jeze. Jezički virtuozan, pregnantan, sažet i raspričan u isti mah, veliki ljubitelj kerolovskih igara rečima. Likovi, poput malog, bolešljivog, Konradina iz, slobodno može da se kaže, kultne priče Sredni Vaštar, ili brbljivog mačka Tobermorija, zauvek ostaju u živom sećanju i često im se vraćamo… 
Pošalji