pulsiranje književnosti

PULSIRANJE KNJIŽEVNOSTI

Petar Zajac
Očigledno je da u poststrukturalističkoj auto-refleksiji nauka o književnosti postaje svesna vlastite krize. Peter Zajac tu krizu ilustruje sa dve linije promišljanja književnosti koje su takoreći nespojive: na jednoj strani, strukturna linija rezultirala je nizomuspešnih operativnih struktura, ali bez odgovora na pitanje smisla književnosti, a na drugoj strani, hermeneutička linija takve odgovore pruža, ali oni su najčešće apriorni i naučno neproverljivi. Definicija stanja u duhovnim naukama prilično je sumorna.
Pošalji