psihoterapija i egzistencijalizam tp

PSIHOTERAPIJA I EGZISTENCIJALIZAM - TP

Viktor Frankl
Niz studija i eseja Viktora Frankla u kojima je autor izlagao načela i teorije logoterapije, kao i njihove primene u psihoterapiji u raznim prilikama - na kongresima, predavanjima, u časopisima i zbornicima. Knjiga ima za cilj da posluži širokoj obrazovanoj publici kao uvod u logoterapiju i njena teorijska i praktična dostignuća.
Pošalji