psihologija vršnjačkog nasilja

PSIHOLOGIJA VRŠNJAČKOG NASILJA

Piter K. Smit
Knjiga PSIHOLOGIJA VRŠNJAČKOG NASILJA autora Pitera K. Smita daje odgovore na osnovna pitanja svakog roditelja koji strahuje da li mu dete može biti žrtva sve češćeg vršnjačkog nasilja. kakva je uloga škole, a kakva uloga roditelja u nastanku, odnosno sprečavanju vršnjačkog nasilja.
Podelite:

Osnovno dečje pravo je pravo na školu bez straha i nasilja. Ipak, školsko i vršnjačko nasilje su danas svetski problem.
Šta je vršnjačko nasilje, kako i zašto nastaje? Šta znamo o deci koja će potencijalno zlostavljati druge, a šta o deci koja su potencijalne žrtve vršnjačkog nasilja? Da li je preterano zaštitničko roditeljstvo jedan od faktora rizika? Da li su prezaštićena deca češće žrtve ili zlostavljači? Koja je uloga roditelja u neutralisanju posledica vršnjačkog nasilja, a kako škole treba da suzbijaju vršnjačko nasilje?

Pošalji