psihologija kreativnosti

PSIHOLOGIJA KREATIVNOSTI

Irena Ristić, Tijana Mandić
"Krećući se i po širini, i po dubini ljudskog duha, autorke nas vode u naučni, igrovni i akcioni put kroz studije kreativnosti. Čine to inovativno i smelo, pružajući dragocen prilog nauci o čoveku..." rekla je prof. dr Bojana Škorc o knjizi "Psihologija kreativnosti" autorki Tijane Mandić i Irene Ristić.
Pošalji