psihijatrijske studije

PSIHIJATRIJSKE STUDIJE

Karl Gustav Jung

Ovo izdanje knjige Psihijatrijske studije obuhvata nekoliko autorovih spisa u verziji koju je sam redigovao. Autor je, primera radi, detaljno preradio poznati spis Promene i simboli libida (1912), koji se ovde pojavljuje pod naslovom Simboli promene (1952). Sabrana dela buhvataju i nemačku verziju rada Psihologija i religija, prvobitno objavljenog na engleskom jeziku. Članci koji dosad nisu bili dostupni na nemačkom uvršćeni su u ovo izdanje u novom prevodu na nemački jezik. Po autorovoj želji, u svakom tomu nemačkog izdanja zadržan je redosled iz Collected Works, što omogućava ujednačeno korišćenje njegovog dela u naučne svrhe i na jednom i na drugom jezičkom području.

K. G. Jung je rođen 1875. godine u Kesvilu, u kantonu Turgau, kao svešteničko dete. Njegovo naučno i filozofsko interesovanje prvobitno je bilo usmereno ka arheologiji. Ipak, iz praktičnih razloga Jung se odlučio za studije medicine, koje je uspešno okončao 1900. godine. S početka mu je pažnju privlačila fiziologija i fiziološka hemija, koje su mu se činile zalogom za uspešnu budućnost. Međutim, ciljevi su mu se nenadano izmenili nakon što mu je interesovanje pobudio Kraft-Ebingov Udžbe­nik psihijatrije na kliničkoj osnovi. Odlučio je da podrobnije istraži kliničke slike opisane u ovoj knjizi kako bi bolje razumeo navedene fenomene. Objavljivanju ovog toma doprinela je gospođa Lili Jung-Merker, nakon kratke saradnje s gospođom Marijanom Nihus-Jung. Dovršila je posao uz dragocenu pomoć gospođice Elizabet Rif. Na tome im se najsrdačnije zahvaljujemo. Zahvalnost dugujemo i gospođici dr Mari-Luizi fon Franc i gospođi Anijeli Jafe, na pomoći oko redigovanja tekstova. – dr med. Franc Riklin

Pošalji