prva trećina

PRVA TREĆINA

Nil Kasadi
Najpoznatija američka ličnost sa margine u XX veku, spiritus movens bit-generacije, Din Morijarti Keruokovog romana Na putu, više je živeo nego što je pisao, ali je iza njega ostala knjiga Prva trećina, početak priče o njegovom životu, kao i obimna prepiska.
Pošalji