proza srpske avangarde

PROZA SRPSKE AVANGARDE

Radovan Vučković
Studija Proza srpske avannarde Radovana Vučkovića, to i sam njen naslov kaže, za centralni predmet istraživačkog interesa uzima srpsku prozu avangardnih poetičkih svojstava, nastojeći da u turbulentnim transformacijama književne prakse između dva svetska rata uoči nekakav razvojni sistem, odnosno da klasifikuje uočene stilskooblikovne pojave i tendencije. Avangardna proza se, prema Vučkoviću, u srpskoj književnosti javlja u sledećim vidovima: ekspresionistička ratna proza, ekspresionistička magična i satirična proza, avangardna proza utemeljena na domaćem folkloru i tradiciji, dadaistička proza, nadrealistička proza, proza socijalnog ili novog realizma.
Pošalji